Project information (NL)

TRACKTION richt zich op het verbeteren van het volgen van afgestudeerden uit het beroepsonderwijs op een institutioneel niveau. ‘Het volgen van afgestudeerden’ wordt hier algemeen begrepen als alle systematische benaderingen die onderwijsinstellingen uit het beroepsonderwijs hanteren om informatie over hun afgestudeerden te registreren, zoals hun leerproces, verworven vaardigheden, percepties, carrièrepaden, zelfstandig ondernemerschap of vervolgopleiding. Het volgen van afgestudeerden uit het beroepsonderwijs maakt deel uit van een breder systeem met de volgende kenmerken:

 1. Het creëren en/of versterken van de alumnicultuur van het beroepsonderwijs, vanuit de gedachte dat “het volgen van afgestudeerden afhankelijk is van vermogen om te communiceren met afgestudeerden”.
 2. Het vastleggen van informatie over de bestemming van afgestudeerden uit het beroepsonderwijs. Dit betreft zowel het betreden van de arbeidsmarkt door afgestudeerden en hun vooruitgang daarin, als de vermeende relevantie van de verworven vaardigheiden en toegang tot en vooruitgang in andere onderwijstrajecten.
 3. Het gebruik van het volgen van afgestudeerden voor empirisch onderbouwde institutionele besluitvorming. Het volgen van afgestudeerden helpt aanbieders van beroepsonderwijs de invloed van hun opleidingen te duiden, evenals hun relevantie voor de arbeidsmarkt.

Algemene doelstelling

Het verbeteren van kennis in het beroepsonderwijs met betrekking tot overgangssystemen tussen beroepsonderwijs en werk (bijv. invloed van leren op de loopbanen van afgestudeerden uit het beroepsonderwijs, relevantie op de arbeidsmarkt).

Specifieke doelen

 • Het opzetten van een beter gecoördineerd en passend systeem omtrent het volgen van afgestudeerden uit het beroepsonderwijs op onderwijsinstellingniveau.
 • Het vergroten van de institutionele capaciteit om resultaten te verwerken en te gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals het verbeteren van studieprogramma’s en alumnidiensten.
 • Het versterken van alumnicultuur in beroepsonderwijsinstellingen.

Aantal en profiel van de deelnemers

TRACKTION is een collectieve inspanning bestaande uit 6 organisaties uit Spanje (2), Estland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De samenwerking toont een veelzijdige balans wat betreft expertise, met 3 beroepsonderwijsinstellingen (Alfa-college, PKHK, Cometa Formazione/Oliver Twist School), 2 intermediaire organisaties die beleid en praktijk op regionaal niveau overbruggen (VALNALON and TKNIKA) en een op onderzoek gerichte organisatie (Education & Employers Taskforce).

Beschrijving van werkzaamheden

Bij het onderzoeken van dit interessante onderwerp (relaties met alumni + het volgen van afgestudeerden in het beroepsonderwijs) komen in dit project een aantal onderling verbonden thema’s aan bod:

 • Contextuele omstandigheden (systeemvereisten op regionaal/nationaal/Europees niveau)
 • Begripsmatige dimensies (inzetbaarheid, overgang van school naar werk, werkgelegenheid en ondernemerschap)
 • Operationaliseringskwesties (reeds bestaande methodologie en instrumenten)
 • Kwaliteitsvraagstukken (het optimaliseren van de manieren waarop feedback van afgestudeerden op hun werk of vervolgopleiding invloed heeft op beroepsonderwijsvoorzieningen en -systemen, en hoe deze wordt verwerkt om de leerresultaten van leerlingen uit het beroepsonderwijs te verbeteren (“de cirkel rond maken” van de kwaliteitscyclus in het beroepsonderwijs).

Projectresultaten

Het project zal leiden tot twee tastbare resultaten:

 • Een volgprotocol dat de gegevensverzameling van afgestudeerden vereenvoudigt (01)
 • Een handleiding “Programma’s voor het bouwen en behouden van succesvolle relaties met afgestudeerden in het beroepsonderwijs” (O2)

Tijdlijn

JAAR 1 (sept. 2017-aug. 2018). Het verzamelen van informatie over het werk en/of vervolgopleiding van afgestudeerden in het beroepsonderwijs
Er zal een enquête onder de samenwerkingspartners worden verspreid om de balans op te maken van de initiatieven en instrumenten die momenteel worden gebruikt, obstakels en komende uitdagingen. De resultaten zullen worden verzameld in een nulmeting die zal worden gepresenteerd in juni-juli 2018. Een kader voor effectanalyse zal worden bepaald en het vaststellen van gegevensvereisten zal voorafgaan aan het ontwikkelen van het protocol.

JAAR 2 (sept. 2018-aug. 2019). Het ontwikkelen en/of versterken van de alumnicultuur in het beroepsonderwijs
Een eerste versie van het protocol zal gereed zijn in september 2018. Beroepsonderwijsinstellingen zullen een actieplan opstellen om bestaande alumnidiensten te verbeteren. Beroepsonderwijsinstellingen zullen aan de hand van een steekproef onder afgestudeerden een eerste pilotstudie van het protocol uitvoeren op twee verschillende momenten (bijvoorbeeld twee en zes maanden na het afstuderen).

JAAR 3 (sept. 2019-2020). Gebruik van volggegevens voor empirisch onderbouwde besluitvorming
Beroepsonderwijsinstellingen doen een steekproef onder afgestudeerden voor een tweede ronde pilotstudies. Kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over gebruikerservaringen zullen worden verzameld ter analyse. Publicatie van de uiteindelijke versies van het protocol (01) en de handleiding (02). Resultaten, leerinzichten en belangrijke beleidsmatige communicatie worden verspreid via de projectwebsite, conferenties en in collegiaal getoetste (peer-reviewed) tijdschriften.

Het is de verwachting dat dit project zal leiden tot een breder begrip van de overgang van school naar werk, waardoor scholen beter in staat zullen zijn om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Dit heeft een positieve invloed op kwaliteitszorg, gezien het beroepsonderwijsinstellingen ondersteunt in het verbeteren van maatregelen met betrekking tot 2 van de 10 Europese kwaliteitszorgindicatoren in het beroepsonderwijs (EQAVET): indicator 5, ‘vervolg na opleiding’ en indicator 6, ‘inzet verworven vaardigheden’. Leerinzichten zullen worden gedeeld met de leden van het binnenkort op te richten EC-initiatief over het volgen van afgestudeerden om informatie over de ontwikkeling van afgestudeerden te verbeteren.

Subscribe

Subscribe to receive the latest news! By subscribing you agree to our Privacy policy